DOA UNTUK MENAMBAH KEKUATAN LAHIR BATIN

Posted by Hardian Hafrizal Monday, August 11, 2014 2 komentar
Do'a di bawah ini dirangkai/diciptakan oleh seorang ulama yang bernama Al Habib bin 'Alawy Al Haddad, yang apabila do'a ini dibaca secara rutin pada setiap hari dalam waktu-waktu tertentu, faedahnya untuk menambah kekuatan lahir batin pada si pembaca:
"Allaahumma Yaa Allaahu yaa rabbi yaa qadiiru yaa qawiyyu yaa matiinu 3X. As-aluka biqudratika wabiquwwatika an tumiddanii fii jamii'i quwaaya wajawaarihiidh dhaahirati wal baathinati biquwwatin min quwwatika waqudratin min qudratika aqdiru bihaa wa aqwaa bihaa 'alal qiyaami bimaa kallaftanii min huquuqi rubuubiyyatika wanadabtanii ilaihi minhaa fiimaa bainii wabainaka wafiimaa bainii wabaina khalqika wa'alat tamattu'i bikulli maa khawwaltanii min ni'amikal latii abahtahaa lii fii diinika wayakuunu dzaalika 'alaa ashlahil wujuuhi wa-a'dalihaa wa ahsanihaa wa afdhalihaa mash-huuban bil 'aafiyati wal qabuuli war ridlaa minka yaa arhamar raahimiin."

Artinya :

"Ya Allah ya Tuhanku Yang Maha Kuasa Yang Maha Kuat dan Maha Sempurna kekuatan-Nya. Kami mohon dengan kekuasaan dan keutamaan-Mu untuk menolong kami dalam segala kekuatan kami, dan anggota badan kami yang lahir maupun yang batin dengan satu dari kekuatan-Mu, dan kekuasaan dari kekuasaan-Mu yang kami mampu dengan-nya dan kami kuat dengannya untuk melaksanakan apa yang telah Engkau bebankan kepada kami dari hak-hak keTuhanan-Mu dan yang Engkau perintah kepada kami di dalam apa yang terjadi antara kami dan Engkau serta antara kami dan mahluk-Mu, dan untuk memanfaatkan setiap sesuatu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dari nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau perboleh-kan kepada kami di dalam agama kami. Maka itu semua yang menjadi kebaikan, kesamaan, kebagusan dan keutamaan dengan disertai kesehatan, terkabulkan serta mendapat ridla dari-Mu, wahai Tuhan yang paling penyayang."
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN SAUDARA
Judul: DOA UNTUK MENAMBAH KEKUATAN LAHIR BATIN
Ditulis oleh Hardian Hafrizal
Rating Blog 5 dari 5
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://doaspiritual.blogspot.com/2014/08/doa-untuk-menambah-kekuatan-lahir-batin.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.

2 komentar:

muhd haikal said...

assalamualaikum...saya nak tanya...boleh ke kita dpt kekuatan tu dgn sekali saje bacaan....

Nizam M said...

Sekali makan mana kenyang bang

Post a Comment

MyFreeCopyright.com Registered & Protected
DMCA.com
Copyright of Doa Khusus Spiritual - privacy-policy - terms-and-conditions - personal-web-site-agreement - credit for cara membuat email. Pangeran Kapas Pasir Sirem Pamarayan Banten - Cirebon 2010 - .